17-тия МФЧЗФ се провежда под патронажа на г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България